docent  PAVEL MÍKA  akademický sochař 

Z ODSTUPU VIDÍM, ŽE SPÍŠE NEŽ OPRAVOVAT KULTURNÍ PAMÁTKY A TVOŘIT DALŠÍ NEŽIVÉ ARTEFAKTY JE TŘEBA ZAČÍT RESTAUROVAT PODSTATU VLASTNÍ LIDSTVÍ.

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Narodil jsem se roku 1952 v Praze a po ruské okupaci koncem léta 1969 odjel do Západního Německa. Na přání otce jsem se vrátil, dostudoval a odsloužil si dva roky vojny. Pak jsem nějaký čas pracoval v Ústředí uměleckých řemesel v Praze jako inspektor výroby kovářských, pasířských, cínařských a knihařských dílen, dokud jsem nedosáhl přijetí na pražskou AVU do sochařského atelieru docenta Jiřího Bradáčka. Roku 1983 jsem u něj obhájil VŠ diplom. V průběhu let 1980 - 83 jsem se jako brigádník účastnil obnovy renesančních fasád zámku v Litomyšli, kterou společně prováděli sochaři O. Zoubek a Z. Palcr a malíři V. Boštík a S. Podhrázský. Zároveň jsem v letech 1980-85 pro Kulturní dům hl. města Prahy vedl kurzy kreslení a modelování pro veřejnost. Od roku 1984 až do roku 1990 jsem pod dozorem ČFVU pravidelně restauroval v Opavě a v Poštorenských keramických závodech u Břeclavi pod patronací malíře J. Blažka realizoval vlastní sochařskou tvorbu. S generačními kolegy z pražské AVU jsme v druhé půli osmdesátých let prosadili vznik Aktivu mladých v Galerii u Řečických, kde průběžně proběhlo asi 50 nezávislých výstav. Během převratu koncem roku 1989 jsem zodpovídal za vedení činnosti Galerie ŠpálOFka Občanskému Fóru.

Během roku 1990 jsem získal odbornou licenci MK ČR v oboru restaurování sochařských děl. Zároveń jsme společně s filosofem Petrem Rezkem v Košířích koupili starou zahradní oranžerii a začali s její opravou . V dalším roce jsem uspěl v konkurzu na pedagoga nově ustaveného Atelieru restaurování sochařských děl doc. Petra Siegla na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1993 mne kurátoři GHMP přizvali k účasti na generační výstavě Sochařství 1989 - 92 v Domě u Zvonu. V továrně Poštorná jsem realizoval výrobu několika kruhových medailonů s motivem koňské hlavy pro výzdobu zámecké konírny v Lánech i řadu keramických plastik, z nichž jedna byla zakoupena do sbírkového fondu NG v Praze. V únoru roku 1995 mi tragicky zemřela má první, nejstarší čtrnáctiletá dcera. V půli roku 2000 jsem odešel zpět na volnou nohu a během hořického symposia realizoval kamenné sousoší " Zátiší ". Kámen se mi stal inspirací i obživou a rozsáhlý pracovní prostor nabídl severozápad Čech s řadou církevních staveb. Rozsah a intenzita prováděné restaurátorské praxe mi pomohla splatit nákup a opravu skleníku, ale výrazně omezila moji vlastní tvorbu a tak jsem v roce 2006 přijal nabídku k návratu do Restaurátorské sochařské školy AVU Praha. Tam jsem vedle výuky a vlastní tvorby nadále restauroval, např. díla sochařů O. Gutfreunda, L. Zívra, J. Kaplického, H. Demartiniho, V. Boštíka, J. Vágnera či J. Křížka. Také jsem navrhl a realizoval pamětní desku zpěváku J. Schelingerovi. V létě roku 2015 jsem na symposiu v pražských Lysolajích vysekal velkou kamennou sochu "Striktní milenci" a z jara 2016 po šesti letech odkladů obhájil habilitační titul docent v oboru restaurování sochařských děl. Další léto jsem prožil v budhistickém klášteře Diskit v indickém Ladaku při restaurování pěti hliněných soch z místní svatyně. V červnu 2018 jsem ukončil práci na pražské AVU. Kancelář Poslanecké Sněmovny ČR mi nabídla možnost spolupráce při údržbě reprezentačních prostor PS, kam jsem navrhl a realizoval i nový kamenný podstavec pod nově restaurovanou mramorovou sochu TGM od sochaře L. Šalouna. Následně jsem v severních Čechách provedl tvarové rekonstrukce několika destruovaných pískovcových soch a v pražském Rudolfinum realizoval černý syenitový podstavec k bustě hudebního skladatele A. Dvořáka. V roce 2019 na symposiu pořádaném Rehabilitační nemocnicí Beroun jsem realizoval velkou kultovní sochu nazvanou " Na hlavu padlý " s aktuálním podtitulem " Totem Nové doby ".                                                                                  

ŠKOLY A PRAXE - DOKLADY O STUDIU A CERTIFIKÁTY ODBORNOSTI PŘEDKLÁDÁM NA VYŽÁDÁNÍ

1958 / 67 ZŠ v Praze

1967 / 71 SPŠ strojní - obor letecké konstrukce - maturant

1971 / 73 SOŠ výtvarná - obor propagační výtvarnictví - maturant

1973 / 75 VZS - voják

1975 / 77 ÚÚŘ Praha - inspektor dílen umělecko-řemeslné výroby - výtvarník

1977 / 83 AVU Praha - studium figurálního sochařství v ateliéru doc. J. Bradáčka - diplom ak. soch.

1981 / 86 KDHMP - kurzy kreslení a modelování - lektor

1983 / 91 Sochař a restaurátor na volné noze - tvůrčí umělec

1990 / 91 Získání restaurátorské licence MK ČR - odborný restaurátor

1991 / 00 AVU Praha - Ateliér restaurování sochařských děl doc. Petra Siegla - odborný asistent

2000 / 06 Sochař a restaurátor na volné noze - tvůrčí umělec

2002 / 09 Výcviky k vedení systemických konstelací a OSHO rebalancingu - certifikovaný lektor

2004 / 05 UJEP Ústí n/L - Atelier keramického designu v Dubí - externista

2006 / 18 AVU Praha - pedagog Restaurátorské sochařské školy - docent

2018 .... Sochař a restaurátor na volné noze - tvůrčí umělec

2018 .... KDDMHMP - kurzy zdravotních cvičení - lektor


STUDIJNÍ CESTY

1969 - Západní Německo

1970 - Rumunsko, Polsko

1976 - NDR

1978 - Polsko, Maďarsko

1979 - Korsika

1980 - Francie, Anglie, Holandsko, Belgie

1985 - Polsko

1990 - Kazachstán

1991 - Izrael, Egypt

1994 - Rakousko, Chorvatsko

1996 - Srí Lanka

1997 - Izrael - Mezinárodní bienále keramiky v Beer Shevě

1998 - Itálie, Řecko

1999 - Finsko - 12. Mezinárodní symposium dřeva v Këmijarvy

2000 - Francie, Švýcarsko, Německo

2006 - Kréta

2007 - Francie - Paříž, Kambodža - Angkor, Rusko -Peterburg

2010 -Toskánsko, Řecko

2011 - Řecko, Německo

2012 - Indie, Rakousko

2013 - Indie

2014 - Indie, Řecko

2016 - Dánsko, Ladak

2017 - Indie

2018 - Indie