docent  PAVEL MÍKA  akademický sochař 

restaurátor  /  konzultant  /  rebalancer  /  lektor    

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Narodil jsem se roku 1952 v Praze. Během léta 1969 jsem odjel do Západního Německa, ale na přání svého otce se vrátil, dostudoval a odsloužil dva roky vojny. Další dva roky jsem pak pracoval v Ústředí uměleckých řemesel v Praze jako inspektor výroby kovářských, pasířských, cínařských a knihařských dílen. Roku 1977 jsem dosáhl přijetí na pražskou AVU do sochařského atelieru docenta Jiřího Bradáčka a obhájil VŠ diplom. V průběhu let 1980 - 83 jsem se jako brigádník účastnil obnovy renesančních fasád zámku v Litomyšli, kterou společně prováděli sochaři O. Zoubek a Z. Palcr a malíři V. Boštík a S. Podhrázský. Zároveň jsem v letech 1980-85 pro Kulturní dům hl. města Prahy vedl kurzy kreslení a modelování pro veřejnost. Od roku 1984 až do roku 1990 jsem pravidelně pracoval v Opavě pod dozorem restaurátorů ČFVU a v Poštorenských keramických závodech u Břeclavi pod patronací malíře J. Blažka realizoval vlastní sochařskou tvorbu. S generačními kolegy z pražské AVU jsme v druhé půli osmdesátých let prosadili na vedení Svazu českých výtvarných umělců vznik Aktivu mladých v Galerii u Řečických, kde průběžně proběhlo asi 50 nezávislých výstav. Koncem roku 1989 jsem zodpovídal za vedení činnosti Galerie ŠpálOFka.

Rok 1990 přinesl změny. Koupil jsem společně s filosofem P. Rezkem v Košířích zahradní skleník v havarijním stavu. Zároveň jsem získal odbornou licenci MK ČR v oboru restaurování sochařských děl. V dalším roce jsem uspěl v konkurzu na pedagoga nově ustaveného Atelieru restaurování sochařských děl doc. Petra Siegla na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1993 mne kurátoři GHMP přizvali k účasti na generační výstavě Sochařství 1989 - 92 v Domě u Zvonu. V továrně Poštorná jsem realizoval výrobu několika kruhových medailonů s motivem koňské hlavy pro výzdobu zámecké konírny v Lánech i řadu keramických plastik, z nichž jedna byla zakoupena do sbírkového fondu NG v Praze. V únoru roku 1995 mi tragicky zemřela má první, nejstarší čtrnáctiletá dcera. V půli roku 2000 jsem odešel zpět na volnou nohu a během hořického symposia realizoval kamenné sousoší " Zátiší ". Kámen se mi stal inspirací i obživou a rozsáhlý pracovní prostor nabídl severozápad Čech s řadou církevních staveb. Rozsah a intenzita prováděné restaurátorské praxe mi pomohla splatit nákup a opravu skleníku. Práce na památkách ale výrazně omezila moji tvorbu a tak jsem v roce 2006 přijal nabídku k návratu do Restaurátorské sochařské školy AVU Praha, kde jsem vedle vlastní výuky dále restauroval, např. originály od sochařů O. Gutfreunda, L. Zívra, J. Kaplického, H. Demartiniho, V. Boštíka, J. Vágnera či J. Křížka či realizoval pamětní desku zpěváku J. Schelingerovi. V létě roku 2015 jsem na symposiu v pražských Lysolajích realizoval další velkou kamennou sochou "Striktní milenci" a z jara 2016 po šesti letech odkladů obhájil habilitační titul docent v oboru restaurování sochařských děl. Další léto jsem prožil v budhistickém klášteře Diskit v indickém Ladaku restaurováním pěti hliněných soch. V červnu 2018 jsem ukončil práci na AVU. Kanceláří Poslanecké Sněmovny ČR jsem byl vyzván ke spolupráci při údržbě reprezentačních prostor PS, kam jsem navrhl a osadil nový podstavec pod nově restaurovanou mramorovou sochu TGM od sochaře L. Šalouna. Následně jsem v severních Čechách provedl tvarové rekonstrukce destruovaných pískovcových soch a v pražském Rudolfinum realizoval černý syenitový podstavec k bustě hudebního skladatele A. Dvořáka. V roce 2019 na symposiu pořádaném Rehabilitační nemocnicí Beroun jsem konečně realizoval i velkou kultovní sochu nazvanou " Na hlavu padlý " s aktuálním podtitulem " Totem Nové doby ".                                                Patřím ke generaci, kterou bolševické tanky bratrsky znormalizovaly, a tak od mládí hledám způsob, jak tuto nešťastnou situaci pokud možno důstojně ustát. Učím se žít vědomě a hravě, stále beru lekce  kde se dá. Zároveň si díky učitelům různých nauk a jejich praktikování uvědomuji, že vše okolo i ve mě může být i jinak, než jak se to zdá. Nic si tedy nevynucuji, ale sám průběžně tvořím svoji cestu. V současnosti vedu kurzy zdravotního a relaxačního cvičení TOP TAO, sestavy z jednoduchých taoistických a jógových forem, která prováděním pomalých, vědomě vedených pohybů napravuje nevhodné držení těla a vede k pocitům životní pohody a energetické rovnováhy. Více viz: www.ddmpraha.cz/klamovka.cz

ŠKOLY A PRAXE - DOKLADY O STUDIU A CERTIFIKÁTY ODBORNOSTI PŘEDKLÁDÁM NA VYŽÁDÁNÍ

1958 / 67 ZŠ v Praze

1967 / 71 SPŠ strojní - obor letecké konstrukce - maturant

1971 / 73 SOŠ výtvarná - obor propagační výtvarnictví - maturant

1973 / 75 VZS - voják

1975 / 77 ÚÚŘ Praha - inspektor dílen umělecko-řemeslné výroby - výtvarník

1977 / 83 AVU Praha - studium figurálního sochařství v ateliéru doc. J. Bradáčka - diplom ak. soch.

1981 / 86 KDHMP - kurzy kreslení a modelování - lektor

1983 / 91 Sochař a restaurátor na volné noze - tvůrčí umělec

1990 / 91 Získání restaurátorské licence MK ČR - odborný restaurátor

1991 / 00 AVU Praha - Ateliér restaurování sochařských děl doc. Petra Siegla - odborný asistent

2000 / 06 Sochař a restaurátor na volné noze - tvůrčí umělec

2002 / 09 Výcviky k vedení systemických konstelací a OSHO rebalancingu - certifikovaný lektor

2004 / 05 UJEP Ústí n/L - Atelier keramického designu v Dubí - externista

2006 / 18 AVU Praha - pedagog Restaurátorské sochařské školy - docent

2018 .... Sochař a restaurátor na volné noze - tvůrčí umělec

2018 .... KDDMHMP - kurzy zdravotních cvičení - lektor


STUDIJNÍ CESTY

1969 - Západní Německo

1970 - Rumunsko, Polsko

1976 - NDR

1978 - Polsko, Maďarsko

1979 - Korsika

1980 - Francie, Anglie, Holandsko, Belgie

1985 - Polsko

1990 - Kazachstán

1991 - Izrael, Egypt

1994 - Rakousko, Chorvatsko

1996 - Srí Lanka

1997 - Izrael - Mezinárodní bienále keramiky v Beer Shevě

1998 - Itálie, Řecko

1999 - Finsko - 12. Mezinárodní symposium dřeva v Këmijarvy

2000 - Francie, Švýcarsko, Německo

2006 - Kréta

2007 - Francie - Paříž, Kambodža - Angkor, Rusko -Peterburg

2010 -Toskánsko, Řecko

2011 - Řecko, Německo

2012 - Indie, Rakousko

2013 - Indie

2014 - Indie, Řecko

2016 - Dánsko, Ladak

2017 - Indie

2018 - Indie