docent Pavel Míka akademický sochař           restaurátor / konzultant / rebalancer / lektor      

Rudolfinum - instalace busty hudebního skladatele Antonína Dvořáka od sochaře Mařatky.
Rudolfinum - instalace busty hudebního skladatele Antonína Dvořáka od sochaře Mařatky.

Socha není bez kontextu, socha není bez příměru, socha není bez umění.

Socha je tu místo skutečnosti, socha je tu, je li ustavena v místě.

Socha je hnětena formou dotyku, socha je tvořena figurou tvaru.

 Socha je stavěna vůlí a citem, socha je marněna lhostejným časem.


FOTA RESTAURÁTORSKÝCH AKCÍ

          PŘEHLED RESTAURÁTORSKÝCH AKCÍ V PŘÍLOZE 

          V rámci restaurátorských projektů spolupracuji s dalšími profesemi.