RESTAURÁTOR  PAVEL MÍKA 


Umění je záblesk Harmonie 
 Sloh chvilkový stav Rovnováhy 
 Celistvost, Kontinuita a Solidarita jsou Nástroje.
Elie Faure

 UKÁZKY OBJEKTŮ RESTAURÁTORSKÝCH ZÁSAHŮ


CHRONOLOGIE RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ


1980 - 91 / RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE PROVÁDĚNÉ NA VYJÍMKU POD DOZOREM ČFVU

1980-3 / Litomyšl renesanční zámek - tým ak. soch. O. Zoubek, Z. Palcr, ak. mal. V. Boštík, Z. Podhrázský / jako student-brigádník

1983-9 / Opava - kostel Panny Marie - výzdoba interiéru kostela /spolupráce ak. soch. A. Bartůněk

1987 /  Znojmo Popice - barokní socha sv. Antonína /spolupráce ak. soch. A. Bartůněk

1987 /  Hostěradice - transfer a restaurování tří renesančních náhrobků /spolupráce ak. soch. A. Bartůněk

1989 /  Kuks - barokní štuková výzdoba stropu kaple

1990 / Jablunkov u Ostravy - barokní kašna se sochou Immaculaty /spolupráce ak. soch. A. Bartůněk

1990 / Opava / kostel Panny Marie - výzdoba kaple a nový oltářní stůl /spolupráce ak. arch. P. Kolíbal

1990-1  / Ostrava - Investiční banka - sochařská výzdoba z 1. pol. 20. století /spolupráce ak. soch. M. Blažek


1992 - 2022 / RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE PROVÁDĚNÉ SAMOSTATNĚ S OBOROVOU LICENCÍ MK ČR

1992 / Borotín u Tábora - restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

1993 / Rokycany - restaurování renesančního portálu /spolupráce ing. Z. Slížková

1993 / Chotoviny u Tábora - restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

1993 / Soběslav - restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Antonína /spolupráce ak. soch. P. Siegl

1994 / Chotoviny u Tábora - restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

1994 / Praha 1 - restaurování figurální výzdoby portálu Pražské Nunciatury /spolupráce R. Šolc

1994 / Dubá - restaurování figurální sochařské výzdoby Morového sloupu /spolupráce R. Šolc

1995 / Soběslav - restaurování barokní kašny se sochou sv. Floriána /spolupráce ak. soch. P. Siegl

1995 / Praha 1 - restaurování barokní kamenné výzdoby domu Na můstku /spolupráce ak. soch. P. Siegl

1995 / Slaný - kaple Božího hrobu, restaurátorský průzkum a restaurátorský dozor

1996 Votice - kaple Božího hrobu, oprava spár žulového pláště a střechy /spolupráce P. Kytka

1996 / Písek - sochařská výzdoba atiky radnice + faximile /spolupráce ak. soch. P. Siegl

1996 / Dačice - Mariánský sloup, sochy sv. Cyrila, sv. Václava, sv. Metoděje /spolupráce ak.soch. P. Siegl

1996 / Březnice - restaurování kaple s keramickými reliéfy sv. Václava a Panny Marie

1997 / Votice - restaurování žulové kašny /spolupráce P. Kytka

1997 / Mnichovo Hradiště - renesanční mramor. náhrobek Vincenta z Valdštejna /spolupráce P. Verich

1997 / Mnichovo Hradiště - restaurování kamenného náhrobku Alžběty Kollerové /spolupráce P. Verich

1998 / Terezín - Památník holokaustu - kolorovaný sádrový reliéfní portrét Roberta Desnose

1998 / Klášter u Mnichova Hradiště - restaurování náhrobní desky v areálu kostela /spolupráce P. Verich

1998 / Černuc u Velvar - restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého /spolupráce P. Kytka

1998 / Černuc u Velvar - restaurování sochy Panny Marie s Jezulátkem /spolupráce P. Kytka

1998 / Litoměřice - renesanční dům v Jezuitské ulici - restaurování štukové a kamenné výzdoby

1999 / Česká Lípa - Bazilika Všech Svatých, restaurování vnější sochařské výzdoby /spolupráce P. Verich

1999 / Horní Police - socha sv. Jana Nepomuckého - transfer, osazení, restaurování /spolupráce P. Verich

1999 / Bavorov - věž kostela, restaurování kamenné výzdoby

1999 / Klášter u Mnichova Hradiště - restaurování tří křížů v areálu kostela/spolupráce P. Verich

1999 / Klášter u Mnichova Hradiště - socha Panny Marie s Jezulátkem /spolupráce P. Verich

2000 / Jimlín - restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého /spolupráce P. Verich

2000 / Žiželice - barokní kamenná statue s křížem - transfer a restaurování /spolupráce P. Verich

2000 / Bradlecká Lhota - restaurování barokního sousoší Svaté trojice /spolupráce P. Verich

2000 / Rovensko pod Troskami - transfer a restaurování náhrobku J. Smiřického /spolupráce P. Verich

2001 / Praha 1 - Limnigraf na Výtoni , restaurování kamenných povrchů /spolupráce P. Verich

2001 / Úštěk - Židovská synagoga - rekonstrukce tří terakotových hlavic ze vstupního průčelí synagogy

2001 / Litoměřice - Radnice, restaurování renesanční opukové výzdoba pracovny starosty

2002 /  Praha 1 - Limnigraf na Výtoni , rekonstrukce, výsek a osazení nových kamenných prvků výzdoby /spolupráce P. Verich

2002 /  Úštěk - Židovská synagoga - návrh a výroba tří průčelních akroterií, osazení restaurovaných hlavic

2002 /  Louny - Restaurování sochařské výzdoby dvou renesančních portálů v areálu kostela sv. Petra a Pavla

2002 /  Litoměřice - dóm sv. Štěpána, restaurování výzdoby čelní fasády /spolupráce ak. soch. M. Ludmila a F. Houška

                                                                                                                                                                                                                              2002 /  Litoměřice - Oblastní galerie - faximile románské sochy Evangelista s knihou pro výstavu 10. století architektury 

2003 /  Úštěk - Židovská synagoga, osazení nových akroterií, restaurování kamenné desky se zlaceným nápisem, retuš fasády.

2003 /  Litoměřice - secesní fasáda, restaurování štukové výzdoby /spolupráce P. Verich

2003 /  Liberec - secesní fasáda, restaurování a rekonstrukce štukové výzdoby /spolupráce P. Verich

2003 /  Litoměřice - dóm sv. Štěpána, rekonstrukce balustrády /spolupráce ak. soch. M. Ludmila a F. Houška

2003 /  Litoměřice - dóm sv. Štěpána, restaurování kamenných prvků výzdoby a osazení nových kamenných výseků.

2003  /  Mlékojedy u Litoměřic - socha a průčelí kostela sv. Františka

2003 / Střílky - zámek - Neptunova kašna, restaurování architektury a dvou soch - Leda s labutí a Merkur 

2004 /  Litoměřice - věž dómu sv. Štěpána /spolupráce ak. soch. M. Ludmila a F. Houška

2004 /  Bohosudov u Teplic - chrám Panny Marie Sedmibolestné - jižní fasády /spolupráce ak. soch. M. Ludmila a F. Houška

2004 /   Litoměřice - Morový sloup na náměstí, restaurování architektury a čtyř soch světců

2004 /  Střílky - zámek, Neptunova kašna, restaurování sochy Merkura a Ledy s labutí.

2004 /   Čížkovice u Lovosic - restaurování barokního průčelí kostela /spolupráce ak. soch. M. Ludmila

2005 /   Bohosudov u Teplic - chrám Panny Marie Sedmibolestné, výzdoba severní fasády /spolupráce M. Ludmila, F. Houška

2005 /   Praha 5 - restaurování kamenného sousoší Rodina v parku Klamovka.

2005 /    Praha 5 - Pomník koně Cassala v parku Klamovka /spolupráce ak. soch. M. Ludmila, F. Houška

2005 /  Litoměřice - barokní portál dominikánského kláštera /spolupráce ak. mal. A. Svobodová

2006 /  Bohosudov u Teplic - chrám Panny Marie Sedmibolestné, výzdoba jižní fasády /spolupráce soch. M. Ludmila, F. Houška

2006 /  Bradlecká Lhota - socha Immaculaty /spolupráce P. Verich

2006 /  Praha 5 - Pomník koně Cassala v parku Klamovka, návrh, výsek a osazení nového džberu.

2006 /  Praha 5 - socha Jaro od sochaře Vladislava Beneše, restaurování a rekonstrukce levé ruky sochy, transfer a osazení.

2007 /  Bohosudov u Teplic - chrám Panny Marie Sedmibolestné, vstupní portál /spolupráce soch. M. Ludmila, F. Houška

2008 /  Bohosudov u Teplic - chrám Panny Marie Sedmibolestné, vstupní průčelí /spolupráce soch. M. Ludmila, F. Houška

2008 / Praha - Pojišťovna Kooperativa - restaurování sádrové sošky Mauglí od sochaře Brunovského

2008 /  Vlastislav u Teplic - socha Pieta z Chrástné, restaurování barokní statue

2009 /  Bohosudov u Teplic - chrám P. M. Sedmibolestné, sochy v průčelí chrámu /spolupráce ak.soch. M. Ludmila, F. Houška

2009 /  Ostrov u Stříbra - kaple sv. Vojtěcha /spolupráce ak.mal. M.Pavlíková

2009 /  Lidice - Galerie - restaurování sádrové sochy Dívky od sochařky Marie Uchytilové

2009 /  Praha - Galerie Sklenář - restaurování čtyři sádrových sošek od Josefa Kaplického

2010 /  Bohosudov u Teplic - chrám Panny Marie Sedmibolestné - kamenická výzdoba průčelí

2010 /  Přepeře u Turnov - restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého /spolupráce P. Verich

2010 /  Praha - Galerie Sklenář - restaurování terakotové sošky od Václava Boštíka

2010 /  Železný Brod - restaurování sochy Panny Marie Immaculaty

2011 /  Železný Brod - restaurování sochy Panny Marie Immaculaty

2011 /  Praha - Galerie Sklenář - restaurování sošek a reliéfů od H. Demartiniho a O. Guttfreunda

2011 /  Střílky - zámek - restaurování vstupního portálu zámku

2011 /  Lidice - Galerie - restaurování sádrového objektu z galejní expozice

2012 /  Praha - Galerie Sklenář - restaurování sádrové asambláže Bios od Ladislava Zívra

2012 /  České Budějovice - restaurování rokokové fasády domu č. 14 v Široké ulici

2012 /  Jenišovice u Turnova - restaurování sochy sv. Antonína Paduánského /spolupráce P. Verich

2013 /  Praha Troja - restaurování sgrafitové výzdoby vily Tomanka /spolupráce ak. soch. M. Blažek

2014 /  Lidice - Galerie - restaurování tří sádrových soch od B. Stefana

2014 /  Lidice - Galerie - restaurování jedné keramické sochy od M. Uchytilové

2015 /  Praha 1 - Galerie Novesta - restaurování omítek a výmalby

2016 /  Indie-Ladak / Klášter Diskit - restaurování pěti hliněných sošek 

2017 /  Terezín - restaurování kamenné výzdoby domu U medvěda/spolupráce ak. mal. A. Svobodová

2017 /  Volavec - kaple sv. J. Nepomuckého, restaurování dvou barokních reliéfů od sochaře J. Zemana

2017 /  Rovensko - restaurování pomníku Svatopluka Čecha

2018 /  Praha - KPS ČR - restaurování sochařské výzdoby 

2018 /  Volavec - restaurování oltáře a sochy sv. Jana Nepomuckého /spolupráce ak. mal. A. Svobodová

2018 /  Volavec - rekonstrukce dvou andělů z oltáře sv. Jana Nepomuckého /spolupráce P. Verich

2018 /  Sekerkovi Loučky - restaurování sochy Panny Marie Immaculaty /spolupráce P. Verich

2019 /    Praha 1 - KPS / restaurování a osazení mramorové sochy T.G. Masaryka od sochaře L.Šalouna

2019 /  Velký Újezd - restaurování tří barokních kamenných soch / sv. Dominik, archanděl Michael, sv. Vavřinec

2020 /  Příšovice - rekonstrukce, restaurování a osazení barokní sochy sv. Agáty /spolupráce P. Verich

2020 /    Praha 1 - KPS / restaurování kamenné kašny se sochou Jaro 

2021 /    Hrušovany - Přílepy / restaurování kamenné sochy sv. J. Nepomuckého